Gebruik en bescherming van klant- en personeelsgegevens

Privacystatement & cookiestatement  Lucky Cat Tattoo

Inleiding
Het verzamelen, verwerken en beschermen van persoonsgegevens rekent Lucky Cat Tattoo (hierna verder te noemen LCT) tot haar verantwoordelijkheid. Om deze reden verzamelt en verwerkt LCT via de website en voor haar werkzaamheden persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, het uitbrengen van offertes voor (potentiele) opdrachtgevers en de uitvoering van haar dienstverlening voor haar opdrachtgevers.

LCT is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. LCT is gevestigd aan Vughterstraat 277, 5211GE ‘s-Hertogenbosch.

Doeleinden gegevensverwerking:

 • de juridische dienstverlening en advisering aan een cliënt;
 • het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
 • het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen stellen van derden daarvan;
 • het behandelen van geschillen, waaronder begrepen het voeren van procedures;
 • het doen uitoefenen van compliance controles;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.
 • het informeren van klanten, prospects en bezoekers van de website over nieuwe producten en diensten van LCT en andere organisaties op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Indien LCT als Verwerker persoonsgegevens onder haar beheer heeft, worden deze uitsluitend verwerkt binnen de doelstellingen waarvoor de Verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens beschikbaar heeft gesteld.

Beveiliging
LCT heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens of dat de persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt op deze website gebruik van 3 zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. 

Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd. 

JavaScript 

Het eerste session cookie gebruiken we om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven. 

Formulier bij ‘Polls’ 

Het tweede session cookie wordt alleen op uw apparaat geplaatst als u het formulier gebruikt om de lid te worden. 

Dit cookie gebruiken we om vast te stellen of u al een keer het formulier heeft ingevuld en u de mogelijkheid te geven de eerder ingevulde gegevens in te zien. Daarnaast voorkomt dit cookie dat het formulier door dezelfde inzender heel vaak achter elkaar wordt ingestuurd. 

Meldformulier datalekken 

De derde session cookie wordt door het formulier ‘Lid worden?’ gebruikt om het formulier te beveiligen tegen geautomatiseerd misbruik. De session cookie wordt na het afsluiten van uw browser verwijderd. 

Het formulier gebruikt JavaScript om het makkelijker te maken voor de gebruiker om het formulier in te vullen. 

Session storage 

Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt. 

Websitestatistieken 

Wij gebruiken statistieken om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine. 

Hiertoe verzamelen wij, net als elke website, IP-adressen van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken.

Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles: 

 • cookies; 
 • IP-adres; 
 • user agents (browsers, operating system); 
 • gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen; 
 • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf; 
 • gebruikte links binnen de website; 
 • gebruikte links om op onze website te komen. 

Wij gebruiken Google Analytics.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten. 

Content van derde partijen 

Onze website bevat content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.

 

Cookies verwijderen ( de hieronder geschreven informatie kan afwijken van de versie die op uw systeem gebruikt word )Cookies verwijderen in Internet Explorer

 1. Klik op Extra
 2. Klik op het tabblad Algemeen onder Browsegeschiedenis op Verwijderen.
 3. Schakel het selectievakje Cookies in en klik vervolgens op Verwijderen.
 4. Klik op OK.

Cookies verwijderen in Firefox

 1. Ga naar Extra > Opties > tab Privacy.
 2. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.
 3. Onder Details kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan

Cookies verwijderen in Chrome

 1. Klik op het steeksleuteltje rechtsbovenin.
 2. Klik op instellingen
 3. Kies tab Geavanceerde opties.
 4. Klik onder Privacy op de button Browsegegevens wissen…
 5. Zorg in ieder geval dat Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat.
 6. Klik op ‘browsergegevens wissen’

Cookies verwijderen in Safari:

 1. Open safari. Dit is het blauwe icoon in de vorm van een kompas.
 2. Kies bovenin voor Safari, en klik op Voorkeuren.
 3. Klik bovenin het nieuwe venster op “Beveiliging” (Met het slotje).
 4. Klik op Toon cookies.
 5. Klik op “Verwijder alles”, en vervolgens nog een keer op “Verwijder alles”

Links
Op de websites van LCT  is een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. LCT kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van LCT, dan kunt u deze richten aan LCT, Vughterstraat 277, 5211GE ‘s-Hertogenbosch, telefoon 073-750.88.88 of 06-134.89.567. of per mail aan leveranciers@luckycattattoo.nl

Wijzigingen

LCT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht